Veri Sınıflandırması Nedir, Neden Önemlidir?

Veri sınıflandırması, verilerin daha verimli bir şekilde kullanılması ve korunması amacıyla, ilgili kategorilere göre organize edilmesi sürecidir. Temel düzeyde sınıflandırma işlemi verilerin bulunmasını ve geri kazanılmasını kolaylaştırır. Veri sınıflandırması; risk yönetimi, uyumluluk ve veri güvenliği söz konusu olduğunda özellikle önemlidir. Veri sınıflandırması, verileri kolayca aranabilir ve izlenebilir hale getirmek için etiketlemeyi içerir. Ayrıca, arama sürecini hızlandırırken depolama ve yedekleme maliyetlerini azaltabilen birden fazla veri tekrarını da ortadan kaldırır.
 

Veri Sınıflandırmanın Amacı Nedir?


Verilerin sistematik olarak sınıflandırılması; kuruluşların veri parçalarını tek tek yönetmesine, izlemesine ve analiz etmesine yardımcı olmaktadır. Veri uzmanlarının verileri kategorilere ayırırken genellikle belirli bir hedefi vardır. Hedef, benimsedikleri yaklaşımı ve kullandıkları veri sınıflandırma seviyelerini etkiler.
 

Veri Riski Nasıl Belirlenir? 


Sınıflandırma türlerine ek olarak; bir kuruluşun veri türlerini, bu verilerin nasıl işlendiğini, nerede depolandığını ya da nereye gönderildiğini (uç noktalar) takip ederek göreli risklerin belirlenmesi gerekmektedir. Yaygın bir uygulama ise verileri ve sistemleri üç risk seviyesine göre ayırmaktır.

Düşük Risk Seviye: Veriler kamuya açıksa ve kalıcı olarak kaybedilmesi kolay değilse, bu veri toplama ve ilgili sistemler diğerlerine göre daha düşük bir risk olabilir.

Orta Risk Seviyesi: Temel olarak, bu veriler genel olmayan veya şirket içinde kullanılan verilerdir (kuruluşunuz ve/veya iş ortaklarınız tarafından). Bununla birlikte, operasyonlar için büyük olasılıkla çok önemli veya "yüksek riskli" olmak için hassas değildir. Tescilli işletme prosedürleri, mal maliyeti ve bazı şirket belgeleri orta düzeyde bir kategoriye girebilir.

Yüksek Risk Seviyesi: Operasyonel güvenlik açısından uzaktan hassas veya önemli olan her şey yüksek risk kategorisine girmektedir. Ayrıca, kurtarılması son derece zor olan veri parçaları kaybolursa;tüm gizli, hassas ve gerekli veriler yüksek riskli bir kategoriye girer.
 

Veri Sınıflandırma Konusunda Bize Ulaşın


Veri riskini ortadan kaldıracak önlemler ve veri sınıflandırma ürünleri hakkında detaylı bilgi için lütfen Güney Bilişim Bilgi Teknolojileri uzmanlarıyla iletişime geçiniz.

Diğer Blog Yazıları