Kron - Single Connect

Single Connect Kimlik ve Erişim Yönetimi ile BT yöneticileri, ağınıza erişimi güvenli duruma getirerek verimli çalışmasını sağlarlar. Kron Single Connect ile ağınız üzerinden yapılacak izinsiz girişler tespit edilerek önlenir. Kullanıcı adlarına tanımlanacak ayrıcalıklı eylemler, operasyonel olarak dahil oldukları yetkiler düzenlenerek verimli ve güvenli çalışma sağlanır.

Ürün Hakkında Bilgiler

Geniş Ürün Gamı

 

Single Connect, kurumsal organizasyonların iç ve dış siber güvenlik tehditlerine karşı Kron tarafından geliştirilmiş kullanıma hazır geniş kapsamlı modüllere sahip yetkili hesap erişim güvenliği platformudur. Single Connect, bilişim altyapı sistemlerindeki tüm yetkili erişimleri yönetir ve veri güvenliğini sağlar.

 

Benzersiz Özellikler

 

Single Connect, ayrıcalıklı ve yetkili erişim yönetimi alanında, sahip olduğu modüler yapısı ve ajansız mimarisi sayesinde çok kısa sürede devreye alınır. Gelişmiş oturum yönetimi  sayesinde kötü niyetli aktiviteleri gerçekleşmeden gerçek zamanlı olarak tespit eder, önler ve kayıt altına alır.

 

Regülasyon Uyumu

 

Single Connect™ finans, enerji , sağlık, telekomünikasyon gibi regülasyonlarla düzenlenen  sektörlerde yetkili hesap yönetimi alanında uyumluluğu sağlamak için gerekli kritik güvenlik araçlarını merkezi olarak sunar. ISO 27001, ISO 31000:2009, KVKK, PCI DSS, EPDK, SOX, HIPAA, GDPR gibi regülasyonlara tam uyumluluk ve denetim süreçlerinde destek sağlar.

 • Yetkili Oturum Yönetimi

Tüm yetkili kullanıcı işlemlerini ve oturumlarını denetim altına alır.

 

 • Merkezi Parola Yönetimi

Yetkili hesap parolalarının güvenliğini sağlar ve kullanımlarını kayıt altına alır.

 

 • Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama

Tüm erişim kontrollerinizde parola yanında ikinci bir kimlik doğrulama katmanı sağlar.
 

 • Veritabanı Erişim Yönetimi Ve Loglama

Veri tabanı yöneticilerinin hassas ve kritik verilere doğrudan erişimlerini yetkilendirir ve kayıt altına alır.

 

 • Dinamik Veri Maskeleme

Hassas ve gizli verilerinize erişimi kaynak veriyi değiştirmeden maskeleyerek verilerin güvenliğini sağlar.

 • TACACS+ / RADIUS Erişim Yönetimi

Ağ altyapınızdaki cihazlar için TACACS+ veya RADIUS protokolü üzerinden merkezi kimlik doğrulama ve yetkilendirme servisi sunar

 

 • Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu

Kullanıcılara parola veya oturum yetkisi vermeden iş akışlarını kritik sistemler üzerinde çalıştırır

 • Yetkili Hesaplarınızı Bir An Önce Koruma Altına Alın

Ajansız ve kullanıma hazır modülleri sayesinde çok kısa sürede devreye alınan Single Connect ile yetkili hesaplarınız kontrol altına alınır

 

 • İç Tehditlere Karşı Risklerinizi Azaltın

Yanlışlıkla veya kötü niyetle oluşan şüpheli aktiviteleri tespit ederek zarar oluşmadan bu aktiviteleri engeller

 

 • Yetkili Hesapların Risklerini Azaltın

Bütün sistemlerdeki yetkili hesapları merkezi olarak yönetir ve doğabilecek güvenlik risklerini en aza indirir

 

 • Güvenlik Politikalarınızı Güçlendirin

Kaynak ve hedef bazlı kuralların yanında coğrafi konum ve zaman bazlı kurallarla güvenlik politikanızı güçlendirir

 

 • Uzaktan Erişimlerin Güvenliğini Arttırın

Dışarıdan uzak bağlantı ihtiyaçlarını, tek bir noktadan merkezi olarak sağlayabilir, tüm erişim yetkilendirmesi ve doğrulamasını yönetir

 

 • Bütünleşik Doğrulama ve Yetkilendirme

Active Directory/LDAP, TACACS +, RADIUS desteği sayesinde farklı altyapı sistemleri için bütünleşik doğrulama ve yetkilendirme sağlar

 

 • Görevler Ayrılığı Prensiplerini Uygulayın

İş birimleri ve departmanlara verilen yetkileri, sadece sorumluluklarında olan sistemlere erişecek şekilde sınırlandırır.

 

 • Bulut Veri Merkezinizdeki Erişimleri Yönetin

Amazon, Azure gibi bulut tabanlı veri merkezlerinde yer alan sistemleriniz üzerindeki yetkili hesapların ve oturumların yönetimini sağlar