IBM Security QRadar SIEM

IBM Security® QRadar® SIEM, geleneksel günlüklerin yanı sıra ağ trafiğine makine öğrenimi ve kullanıcı davranışı analitiği uygulayarak analistlere daha doğru, bağlama dayalı ve önceliklendirilmiş uyarılar sağlar. QRadar SIEM, tehdit algılamayı daha akıllı hale getirir, böylece kârınızı korurken daha hızlı düzeltme yapabilirsiniz.

 

PDF Doküman

Ürün Hakkında Bilgiler

  • Önemli Uyarılara Odaklanarak Tehdit Yanıtını Hızlandırın: Riskin güvenilirliğine, alaka düzeyine ve ciddiyetine göre yüksek kaliteli uyarıları akıllıca araştırmak ve önceliklendirmek için neredeyse gerçek zamanlı analitiği kullanın.
  • İçeriden Gelen Tehditleri ve Riskli Kullanıcı Davranışlarını Belirleyin: Makine öğrenimi tabanlı analitik, anormallikleri, hem bireysel faaliyetler hem de bilgili bir akran grubunun faaliyetleri tarafından belirlenen bir temele göre potansiyel tehdit aktörleri olarak tanımlar.
  • Yerleşik NDR İle Ağ Etkinliğinizden En İyi Şekilde Yararlanın: QRadar SIEM, temel ağ akışı verilerini izleyerek geleneksel günlük verilerini güçlendirir, böylece sağlanan korumanın kapsamını artırırsınız.
  • Ağ Algılama ve Yanıt: Desteklenen harici akış protokolleriyle ağ güvenliğinize ilişkin daha derin görünürlük elde edin. Ayrıca ortamınızdaki etkinlikleri yakalamak için 450'den fazla cihaz destek modülüne (DSM) ve 370'den fazla uygulamaya erişin.
  • Kullanıcı Davranışı Analizi (UBA): UBA, anormal davranışları ortaya çıkarmak, riskli kullanıcıları hızla tespit etmek ve anlamlı içgörüler oluşturmak için içeriden gelen tehditlere ilişkin daha fazla görünürlük sağlar. Makine öğrenimi analitiği, anormal kullanıcı davranışını tespit eder ve ortamınızdaki kullanıcıların toplu bir sıralamasını sağlar.
  • Tehdit İstihbaratı: X-Force® Threat Intelligence ve diğer tehdit istihbaratı kaynaklarından elde edilen en yeni kötü amaçlı IP adresleri, URL'ler ve kötü amaçlı yazılım dosya karmaları, tehditleri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur. Karmaşık algoritmalar, uyarıları önceliklendirmek için kullanılan bir büyüklük puanı hesaplar; böylece ilk önce en kritik risklere odaklanabilirsiniz.

  • Gelişmiş Tehdit Algılama: Gelişmiş tehditlere yanıt vermek yoğun kaynak gerektirir, zaman alıcıdır ve zamana duyarlıdır. Görünürlük ve yapay zeka ile algılamayı hızlandırın.
  • Tehdit Avcılığı: Kapsamlı istihbarat oluşturun ve farklı veri kümelerini eyleme dönüştürerek analistlerinizin neredeyse gerçek zamanlı olarak siber tehditleri yakalamasına yardımcı olun.
  • Fidye Yazılımı: Hızlı fidye yazılımı saldırıları daha hızlı yanıt gerektirir. Saldırganların daha hızlı hareket etmesi nedeniyle kuruluşların siber güvenlik konusunda proaktif, tehdit odaklı bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor.
  • Uyma: Ortamınız için geçerli düzenleyici mevzuata ve iç denetimlere uygunluk kanıtını ve uygunluk beyanını gösterin.