Simetrik Ve Asimetrik Şifreleme

Kriptografide şifreleme için kullanılan anahtarın özellikleri ve çeşidine göre temel olarak iki çeşit şifreleme algoritması bulunmaktadır.

 

Simetrik Şifreleme Algoritmaları

 

Simetrik şifreleme, elektronik verileri hem şifrelemek hem de şifresini çözmek için yalnızca bir anahtarın (gizli bir anahtar) kullanıldığı bir şifreleme anahtarı yönetimi çözümü türüdür. Simetrik şifreleme yoluyla iletişim kuran varlıklar, şifre çözme işleminde kullanılabilmesi için anahtarı değiş tokuş etmelidir. Bu şifreleme yöntemi, mesajları şifrelemek ve şifrelerini çözmek için biri genel diğeri özel olmak üzere bir çift anahtarın kullanıldığı asimetrik şifrelemeden farklıdır.

Simetrik şifreleme algoritmalarının bazı örnekleri şunlardır:
AES (Advanced Encryption Standard)
DES (Data Encryption Standard)
IDEA (International Data Encryption Algorithm)
Blowfish (Drop-in replacement for DES or IDEA)
RC4 (Rivest Cipher 4)
RC5 (Rivest Cipher 5)
RC6 (Rivest Cipher 6)

 

Asimetrik Şifreleme Nedir?


Hükümet yetkililerinin de açıkladığı gibi, hassas olmayan web trafiği diye bir şey yok. Hayatımızın neredeyse her bölümünü online olarak paylaşıyoruz ve her gün son derece hassas işlemler gerçekleştiriyoruz. Hem bireyler hem de şirketler böyle bir ortamda sağlam güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyuyor. Asimetrik şifreleme yardımcı olmak için üretilmiştir.

 

Asimetrik şifreleme ortamında güvenlik iki anahtardan gelir.
1. Açık anahtar şifrelemesi: Herkes bunu görebilir ve erişebilir.
2. Özel anahtar şifrelemesi: Yalnızca kimliği doğrulanmış alıcının buna erişimi vardır.

 

Bu iki anahtar ayrı ama eşittir ve bir mesajın şifresini çözmek için her ikisi de gereklidir. Yalnızca birine sahipseniz, şifre çözme imkansızdır.

Simetrik şifreleme, asimetrik şifrelemenin karşıtıdır. Simetrik şifreleme kullanırsanız, bir anahtar verileri hem şifreler hem de şifrelerini çözer. Bu tek anahtara erişimi olan bir bilgisayar korsanı her iki işlevi de yerine getirebilir.

Asimetrik şifreleme iki anahtara dayanır. Biri şifreler, diğeri deşifre eder. Sonuç daha güçlü bir güvenlik seviyesidir.

Diğer Blog Yazıları