Ağ oluşturmada verim, bir iletişim kanalı üzerinden başarılı veri aktarım hızını ifade eder. Belirli bir süre içinde bir konumdan diğerine ne kadar veri aktarılabileceğini ölçer; genellikle saniye başına bit (bps), saniye başına kilobit (Kbps), saniye başına megabit (Mbps) veya saniye başına gigabit (Gbps) cinsinden ifade edilir. 

Verim, ağ tıkanıklığı, bant genişliği kullanılabilirliği, gecikme, paket kaybı ve ilgili ağ protokollerinin ve donanım cihazlarının verimliliği gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Kullanıcıların veya uygulamaların deneyimlediği gerçek veri aktarım hızını temsil eder ve bir ağ bağlantısının veya sistemin performansını değerlendirmek için çok önemlidir.  

        

 

 

 

 

 

 

Ağ üzerinde bir göndericiden bir alıcıya kadar olan hattın çıktısıdır. Yani hatta giren ve çıkan bilgi (bit) kapasitesidir. Basitçe aşağıdaki formül ile hesaplanabilir: 

(gönderilen bilgi (bit) ) / zaman = bit / saniye = bits / second Örneğin bir ADSL hattının kapasitesi 1024 Kbps denilirken kastedilen hattan saniyede 1024 kbit veri geçtiğidir. 

Yukarıdaki şekilde sunucu ile istemci arasında veri transferi yapılması sırasında iki farklı hattan veri transferini gösteren temsili resim verilmiştir. Bu hatlar sıvı taşıyan borulara benzetilirse borulardan akan suyun miktarı hattaki en dar olan boru kadardır. 

Anlık çıktı (instantenous throughput): Anlık olarak hattaki veri transfer oranını verir 

Ortalama çıktı (average throughput): Uzun süreli bir aralıktaki veri transfer oranını verir. 

 

 

Diğer Blog Yazıları