Fortinet Extended Detection and Response (FortiXDR)

FortiXDR, uç nokta tehditlerini engellemek ve kurum çapında gizli saldırıları tespit etmek için uç nokta, ağ, bulut ve diğer veri kaynaklarında gelişmiş analizler kullanır. FortiXDR yapay zeka ve otomasyon, tespit edildikten sonra analistlerin tehdidi hızlı bir şekilde araştırmasına ve tüm Fortinet Security Fabric genelinde zamanında iyileştirme eylemiyle yanıt vermesine yardımcı olur.

 

PDF Doküman

Ürün Hakkında Bilgiler

  • Genişletilmiş Saldırı Tespiti: Gelişmiş, çok modlu saldırıları tanımlamak için Security Fabric verilerinize özel analizler uygular
  • Yapay Zeka Destekli Soruşturma: Genellikle güvenlik uzmanları gerektiren olay inceleme eylemlerini otomatikleştirmek için derin öğrenmeden yararlanır
  • Otomatik Tehdit Yanıtı: Fortinet ve üçüncü taraf güvenlik ürünleri genelinde önceden yapılandırılmış, otomatikleştirilebilir iyileştirme eylemlerini yürütür.

  • Gelişmiş Uç Nokta Koruması: FortiXDR, FortiEDR'nin kusursuz bir uzantısıdır ve aynı benzersiz gerçek zamanlı korumayı ve algılama ve yayma yeteneklerini sunar.
  • Yapı Genelinde Saldırı Tespiti: FortiXDR, Security Fabric'in tamamındaki verileri analiz edip ilişkilendirerek, öldürme zincirindeki saldırgan faaliyetlerini tanımlar.
  • Bt/Ot Güvenlik Yakınsaması: FortiXDR uç nokta OT güvenlik özellikleri, sanal düzeltme eki uygulama ve Yapı çapında analiz, OT varlıklarının korunmasına ve OT saldırılarının tespit edilmesine yardımcı olur.