Kurum çalışanlarının ofis dışında bulundukları zamanlarda da çeşitli kaynaklara erişim talepleri olabilmektedir.

Bu kaynaklara erişim için çeşitli teknolojik altyapılar bulunmak ile birlikte; güvenilir, hızlı ve kolay erişim için SSL VPN teknolojisi günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

SSL VPN Teknolojisi; veri trafiğini HTTP over SSL protokolü üzerinden çalışması sebebi ile  diğer VPN teknolojilerine oranla daha esnek ve kolay kullanım sağlamaktadır.

Güney Bilişim; alanında lider üreticiler ile gerçekleştirdiği SSL VPN çözümlerini bir çok kuruma konumlandırmakta ve var olan altyapıya en uygun çözümü sunmaktadır.

Ürünler: Checkpoint