Oluşan ihlallerin hızlıca tespit edilmesi ve adreslemesi BT yönetiminde çok önemli bir yer almaktadır. Potansiyel oluşabilecek vakalara karşı önleyici önlemlerin alınması ve yayılmasını engellemek hızlı tespit ve adresleme ile sağlanabilmektedir.

Başarılı bir BT yönetimi için; insan, işlem ve teknolojinin kombine edilmesi gerekmektedir. BT içerisinde gerçekleşen olayların yönetimi için; bu iş ile ilgili tecrübesi bulunan personelin görev alması ve uygulanacak işlemi teknoloji ile harmanlayarak hızlı ve düzgün sonuç alınması gerekir.

Daha önce yaşanmış olaylar düzgün bir biçimde dökümante edilerek gelecekte yaşanılacak benzer olaylarda uygulanması gereken çözümler, prosedürler ile tanımlanmalıdır. Olayın türü ve cinsine göre farklılıklar olabilir, her olay için farklı bir prosedür hazırlanması önerilmektedir. Hazırlanan bu doküman ve prosedürler gelecekte karşılaşılacak olaylara müdahaleyi hızlandırmasının yanında en doğru çözümün uygulanmasında kuruma yol gösterecektir.

Güney Bilişim: Kurum içerisinde çalışan IT personelinin çalışmasının kolaylaştırılması, sistemin izlenmesi, gerekli raporların oluşturulması ve kullanıcı hesaplarının yönetimi konusunda kurumlara esneklik sağlayabilecek bir çok çözümü uzman personeli ile sunmaktadır.

Ürünler: Manage Engine Help Desk – Manage Engine AD Manager – Manage Engine ADSelfService Plus